Pálení odpadu v kamnech je hazard. Co nás nejvíce ohrožuje?

Bojíme se velkých továren, ale někdy je horší pálení odpadů doma
📷
Další 4 fotografie v galerii
 Zdraví 
16. února 2018 12:15 / Shutterstock
  0   1
Přes mohutnou osvětu a řadu článků, stále se najde dost lidí, kteří pálí v kamnech různé odpady. Máme zajímavé informace o tomto fenoménu.

Pálení čehokoliv jiného než čistého, suchého dřeva v kamnech je hazard se zdravím. Mezi extrémní varianty patří samozřejmě pálení PET lahví a dalších plastových odpadů. Ovšem ani pálení biologického odpadu není bez rizik. Různé slupky a další zbytky rostlin můžou skončit bez problémů v kompostu. V kamnech ale způsobí doslova pohromu.

Pálení plastů

Pálení plastů je obrovským zvěrstvem, kterého se může člověk dopustit na sobě i na svém okolí. Temný kouř vystupující z komínů a zahalující půl obce nemůže zůstat bez následků. Názor, že ve spalovně přece také plasty pálí, nemůže obstát. Tam se totiž spaluje při podstatně vyšších teplotách než v běžných kamnech. Při pálení PET lahví v domácím prostředí se do ovzduší uvolňují polyaromatické uhlovodíky, které jsou zodpovědné za mnoho nemocí.

Jsou pochopitelně karcinogenní. Poškozují ovšem také hormonální systém a jsou mutagenní. Tyto látky také poškozují vyvíjející se lidský i zvířecí plod. Ukládají se v organismech, takže ačkoliv krátká expozice člověku příliš nevadí, opakovaná způsobuje velmi závažné obtíže. O těchto skutečnostech nás mohou přesvědčit i studie o škodlivosti kouření, které je také vdechováním produktů spalování. Tyto informace najdete například v článku zde.

Látky vypuštěné do ovzduší komínem v ovzduší nezůstávají, ale klesají postupně na zem, kde se dostávají do půdy, do vody, a to včetně vod podzemních. Posléze potom pijeme stále méně a méně kvalitní vodu a rostliny i zvěř obsahuje stále více a více škodlivých látek.

Existuje samozřejmě i množství jiných druhů plastů, ale žádný z nich nelze spalovat bez vlivu na životní prostředí. Například při spalování obalů od mléka vznikají chlororganické látky a těžké kovy. Při spalování natřených prken se do ovzduší uvolňují dioxiny. Z nábytku, který je vyroben z překližek a dalších lepených materiálů zase obvykle uniká formaldehyd a další zdraví nebezpečné sloučeniny.

Pálení bioodpadu

Při pálení bioodpadu sice nejsou v topeništi přítomny plasty, ale vzhledem k tomu, že se přiložením tohoto druhu odpadu výrazně sníží teplota hoření, dojde ke vzniku jiných látek, které jsou rovněž velmi nepříznivé pro lidské zdraví a přírodu. Tyto látky jsou rovněž karcinogenní. Mohou dráždit dýchací soustavu a vyvolávat řadu obtíží. Optimální hoření je takové, při kterém z kamen stoupá prakticky neviditelný sloupec horkého vzduchu, který obsahuje oxid uhličitý a případné vodní páry.

Biodpad bychom ze stejných důvodů neměli pálit ani v telých měsících na zahrádkách. Vždy je lepší maximum organického odpadu zkompostovat a zbytek, který zůstane, rozdělit na část, která je ke spálení vhodná, například větve a na zbytek, který můžeme případně odvézt do sběrných surovin. Dnes, kdy je možné prakticky veškeré odpady nechat zlikvidovat zcela profesionálně, je pálení odpadu v domácích podmínkách naprosto neomluvitelným hazardem se zdravím.

Bronislava Silná | inStory.cz
Komentáře
Reklama

Mohlo by vás zajímat

Cestování

Mystická místa, kde vám bude buď neskutečně dobře, nebo se budete neskutečně bát

Dům a zahrada

Pokud se chcete zbavit molů jednou provždy, musíte vědět, jak na to

Bydlení

Oleandr potřebuje přes zimu speciální místo i péči

Zavřít reklamu