Pálení odpadu v kamnech je hazard. Co nás nejvíce ohrožuje?

 Zdraví 
16. února 2018 12:15 / Bronislava Silná
  1
📷
5 fotografií v galerii
Bojíme se velkých továren, ale někdy je horší pálení odpadů doma Shutterstock
Přes mohutnou osvětu a řadu článků, stále se najde dost lidí, kteří pálí v kamnech různé odpady. Máme zajímavé informace o tomto fenoménu.

Pálení čehokoliv jiného než čistého, suchého dřeva v kamnech je hazard se zdravím. Mezi extrémní varianty patří samozřejmě pálení PET lahví a dalších plastových odpadů. Ovšem ani pálení biologického odpadu není bez rizik. Různé slupky a další zbytky rostlin můžou skončit bez problémů v kompostu. V kamnech ale způsobí doslova pohromu.

Pálení plastů

Pálení plastů je obrovským zvěrstvem, kterého se může člověk dopustit na sobě i na svém okolí. Temný kouř vystupující z komínů a zahalující půl obce nemůže zůstat bez následků. Názor, že ve spalovně přece také plasty pálí, nemůže obstát. Tam se totiž spaluje při podstatně vyšších teplotách než v běžných kamnech. Při pálení PET lahví v domácím prostředí se do ovzduší uvolňují polyaromatické uhlovodíky, které jsou zodpovědné za mnoho nemocí.

Jsou pochopitelně karcinogenní. Poškozují ovšem také hormonální systém a jsou mutagenní. Tyto látky také poškozují vyvíjející se lidský i zvířecí plod. Ukládají se v organismech, takže ačkoliv krátká expozice člověku příliš nevadí, opakovaná způsobuje velmi závažné obtíže. O těchto skutečnostech nás mohou přesvědčit i studie o škodlivosti kouření, které je také vdechováním produktů spalování. Tyto informace najdete například v článku zde.

Látky vypuštěné do ovzduší komínem v ovzduší nezůstávají, ale klesají postupně na zem, kde se dostávají do půdy, do vody, a to včetně vod podzemních. Posléze potom pijeme stále méně a méně kvalitní vodu a rostliny i zvěř obsahuje stále více a více škodlivých látek.

Existuje samozřejmě i množství jiných druhů plastů, ale žádný z nich nelze spalovat bez vlivu na životní prostředí. Například při spalování obalů od mléka vznikají chlororganické látky a těžké kovy. Při spalování natřených prken se do ovzduší uvolňují dioxiny. Z nábytku, který je vyroben z překližek a dalších lepených materiálů zase obvykle uniká formaldehyd a další zdraví nebezpečné sloučeniny.

Pálení bioodpadu

Při pálení bioodpadu sice nejsou v topeništi přítomny plasty, ale vzhledem k tomu, že se přiložením tohoto druhu odpadu výrazně sníží teplota hoření, dojde ke vzniku jiných látek, které jsou rovněž velmi nepříznivé pro lidské zdraví a přírodu. Tyto látky jsou rovněž karcinogenní. Mohou dráždit dýchací soustavu a vyvolávat řadu obtíží. Optimální hoření je takové, při kterém z kamen stoupá prakticky neviditelný sloupec horkého vzduchu, který obsahuje oxid uhličitý a případné vodní páry.

Biodpad bychom ze stejných důvodů neměli pálit ani v telých měsících na zahrádkách. Vždy je lepší maximum organického odpadu zkompostovat a zbytek, který zůstane, rozdělit na část, která je ke spálení vhodná, například větve a na zbytek, který můžeme případně odvézt do sběrných surovin. Dnes, kdy je možné prakticky veškeré odpady nechat zlikvidovat zcela profesionálně, je pálení odpadu v domácích podmínkách naprosto neomluvitelným hazardem se zdravím.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás zajímat

Celebrity

Leonardo DiCaprio to už přehání, shodují se fanoušci. Jeho nejnovější modelce je totiž jen devatenáct

Styl

Konopí u žen i mužů dokáže přivodit mnohočetný orgasmus, zvyšuje libido a dodává chuť na sex, ukazují...

Tech

SHIELD: Vesmírná technologie pro hladké přistání kdekoliv ve vesmíru