Objevte nadání vašich dětí včas. Je to důležité pro další rozvoj jeho osobnosti

Talent dětí je třeba rozvíjet co nejdříve
📷
Další 3 fotografie v galerii
 Ostatní 
01. ledna 2020 11:46 / Depositphotos
  0   0
Nadání pro určitou činnost je vrozené a v průběhu života záleží na jedinci a jeho výchově, jak s ním naloží. Je to schopnost rozeznat tři věci tam, kde si ostatní lidé všimnou jenom jedné. Objevit nadání u dítěte včas je důležité pro další rozvoj jeho osobnosti.

Mimořádně nadané děti bývají inteligentnější a vnímavější než jejich vrstevníci. Bohužel se s tím často pojí i pocit méněcennosti. Jsou totiž trochu jiné, a právě proto potřebují odlišný přístup, výchovu a vzdělávání. Každý rodič by měl vědět, že právě on má takové dítě doma. Jak to poznat?

Jak poznat talent u dítěte

Nadaný je každý z nás. Někdo krásně maluje, jiný má vysoce rozvinuté logické myšlení a zvládá matematické operace, další skládá básně nebo píše povídky, někteří mají neobvyklý talent ve sportu a jsou fyzicky zdatní. Můžeme se však i setkat s dětmi, které jsou ve všech oblastech dobré a dosahují nadstandardních výkonů. Jsou nadané ve více oblastech. Tyto děti mají všechny intelektové složky nadprůměrně vyvinuté. Jejich intelekt je vysoký.

Základní znaky nadaných dětí

 • Paměť a znalosti – vynikající paměť a používání informací.
 • Sebeřízení – sami vědí nejlépe, jak se učit a jsou schopni si sami své učení kontrolovat.
 • Rychlost myšlení – mohou strávit více času plánováním, ale potom se rychleji rozhodují.
 • Zpracování problémů – doplní si informace, zjistí, co je a co není důležité a rychleji se doberou k podstatě věci.
 • Pružnost – i když je jejich myšlení obvykle systematičtější než myšlení ostatních dětí, jsou schopni si uvědomovat a přijmout i jiný možný způsob učení a řešení problémů.
 • Dávají přednost složitosti – mají tendenci dělat hry a úkoly složitějšími, aby byly zajímavější.
 • Od raného věku mají mimořádnou schopnost záměrného a dlouhodobého soustředění.
 • Časná symbolická aktivita – velmi brzy se naučí mluvit, číst a psát.

Mnohé tyto projevy můžeme pozorovat už u předškolních dětí.

Proč je tolik důležité, aby rodiče věděli, zda doma mají nadané dítě?

Nedostatečně využitý a trénovaný potenciál totiž může ztrácet na kvalitě nebo dokonce úplně zaniknout, jak je známo např. z rozvoje řeči („vlčí děti“). Zdá se, že pro některé oblasti nadání (gymnastika, balet, hra na hudební nástroje, šachy) existují „kritická období vývoje“, kdy učení probíhá nejsnadněji. Začíná-li trénink v jakékoli oblasti až po tomto období, je možnost dosažení úrovně plně odpovídající původnímu potenciálu nepravděpodobná, i kdyby ostatní podmínky výuky byly co nejlepší. Proto je důležité, aby potenciál dítěte byl objeven a rozvíjen tak brzy a tak systematicky, jak je to možné. To znamená poskytnout dítěti příležitosti získat znalosti, vybudovat si dovednosti a vytvořit si vztah ke specifickým oblastem tak brzy a do takové míry, jak bude zapotřebí.

V zájmu plného rozvoje potenciálu a jeho pozdějšího uplatnění je důležité

 • Aby dítě mělo příležitost objevit a vyzkoušet si, pro co má předpoklady.
 • Aby bylo trvale vysoce motivováno ke kvalitnímu výkonu.
 • Aby mu jeho prostředí (rodiče, učitelé, trenéři, konzultanti) poskytlo optimální podporu a vzdělání.
 • Aby bylo chváleno za to, co dokázalo.

Jsou děti, které od čtyř let čtou, píší, počítají rovnice, jsou schopné pochopit základní principy fyziky, ale neumějí si například zavázat tkaničky u bot. Nadání se rozvíjí jen s pomocí dospělých. Pokud se nadané dítě narodí do rodiny, která jeho nadání rozpozná, dítě už v předškolním věku může zvládnout učivo první třídy, nebo mít neuvěřitelné znalosti jednoho, dvou předmětů až na úroveň třídy vyšší. Současně ale může mít problémy se zvládnutím základních životních úkonů, může mít problémy s jemnou motorikou, jeho sociální inteligence může být slabší. Takové děti mají problémy nejen se stejně starými dětmi, ale i s autoritou dospělých.

Rozumí si více se staršími dětmi a dospělými

Právě díky svým odlišným zájmům si nadané dítě více rozumí se staršími dětmi a s dospěláky. Své vrstevníky totiž většinou svými obtížnými a komplikovanými hrami a úkoly odradí. „Normální“ děti je nechápou, nerozumí jim a tím pádem je nebaví a snaží se svému „divnému“ kamarádovi vyhýbat.

Z tohoto důvodu se také nadanému dítěti mnohdy nepodaří najít kamaráda, který by měl pochopení pro jeho odlišný způsob zájmů. Uzavře se do sebe, veškerý čas tráví samo doma nad svými knížkami nebo u počítače. Toto mu ale rozhodně neprospívá. Izolace mu totiž neumožňuje potřebný rozvoj velmi důležitých sociálních dovedností. Aby bylo nadané dítě schopno se plně rozvíjet ve všech oblastech, je potřeba mu v navazování sociálních vztahů s jeho kamarády pomáhat, zajistit mu kontakt s ostatními dětmi.

Nadané a po informacích prahnoucí dítě také nikdy neuspokojí jednoduchá odpověď, nebo poznámka typu: „Na tohle jsi ještě moc malý“. Tuhle odpověď prostě nebere. Ačkoliv je pro rodiče mnohdy hodně náročné všechny položené otázky zodpovědět, měli by svému dítěti dát adekvátní odpověď nebo mu dát možnost, aby se k němu požadované informace dostaly z jiného zdroje a ono mohlo dál své dovednosti rozvíjet (vhodné knihy z oboru, který ho zajímá, zájmový kroužek, případně mu umožnit přístup k internetu, ovšem v tomto případě je na místě dohled rodičů).

Tragicky ovšem jsou na tom výjimečně nadané děti, kterým se rodina nevěnuje a společnost jejich nadání nerozpozná. Z dětí, které nemohly využít své schopnosti, se pak profilují patologičtí jedinci, nebo děti citově ploché a někdy i kriminální živly.

Pokud máte tedy podle vašeho názoru doma nadané dítko, navštivte co nejdříve odborníka a poraďte se, jak nadání vašeho dítěte dále rozvíjet. Zde si také můžete přečíst, jak naučit vaše dítě plavat.

Hana Jordánová | inStory.cz
Komentáře
Reklama

Mohlo by vás zajímat

Cestování

Nevšední víkend můžete prožít i za špatného počasí. Vstupte do světa fantazie i poznání

Dům a zahrada

Bernští salašničtí psi jsou díky své mírné povaze vhodnou volbou k dětem

Bydlení

I hotové kuchyňské sestavy mohou být hezké a praktické, navíc mají nesporné výhody

Zavřít reklamu