Jaké zvyky a tradice jsou spjaté se svátkem Tří králů?

 Ostatní 
02. ledna 2017 07:48 / Marie Popelková
  0
📷
1 fotografie v galerii
Tři králové - křesťanská tradice a legendy. Internet
Ani jsme se nenadáli, prožili jsme vánoční svátky, přehoupl se Nový rok a už tu máme svátek Tří králů (6. leden). Tomuto dni se také říkalo den Zjevení Páně a tím také končí pro většinu z nás doba vánoční.

V pátek 6.1. oslavíme svátek Tří králů - Kašpara, Melichara a Baltazara. V křesťanském světě končí dnem, kdy se tři králové přišli poklonit narozenému Ježíškovi, vánoční svátky. Tento den s sebou přináší řadu historických tradic.

Příběh Tří králů

Základem obřadů, tradic a zvyků, které se na Tři krále vykonávají, je biblická zvěst o tom, že se do Betléma přišli malému Ježíškovi poklonit tři mocní mágové z východního světa. Ti Ježíšovi přinesli tři významné královské dary – zlato, myrhu a kadidlo. Cestu do Betléma jim přitom ukazovala známá kometa, kterou cestou z východních zemí sledovali.

Zajímavé přitom je, že v Bibli se nikde neuvádí počet mudrců ani jejich jména, postupem času se ale v příběhu jejich počet ustálil na třech a z původních mudrců se stali králové. Tři králové někdy bývají také považováni za první křesťany, že se přišli poklonit narozenému Ježíši.

Dary Tří králů – zlato, myrha a kadidlo

Tři králové přinesli Ježíškovi tři dary: zlato, kadidlo a myrhu. Tyto tři dary měly představovat veškerou hmotu světa, zastupují totiž všechna tři skupenství. Všechny tyto dary byly ve své době navíc nejen velmi drahé, ale ceněné také pro svou léčivou sílu.
Zlato – označuje královskou důstojnost, moc a bohatství, symbolizuje, že Ježíš je král
Kadidlo – označovalo duchovní sílu a oběti, symbolizuje, že Ježíš je Bůh
Myrha – označuje člověčenstvo a symbolizuje, že Ježíš bude trpět

Seznam tradic a zvyků praktikovaných na svátek Tří králů

Tradice obdarovávání
Protože mudrcové přinesli Ježíškovi dary, v některých zemích bývá zvykem se obdarovávat místo na Štědrý den právě na Tři krále. S touto tříkrálovou tradicí se můžete setkat např. ve Španělsku.

Zvyk zakončení Vánoc
Svátkem Tří králů končí cyklus celých vánočních svátků, proto je zvykem tento den odstrojovat vánoční stromek, sklízet betlém a další vánoční výzdobu.

Svěcení křídy a vody
Mezi české tradice na tři krále patří také svěcení křídy a vody. V předvečer svátku se v kostelech světila jak křída, kterou se psalo požehnání domu, tak i voda, kterou si pak lidé odnášeli domů. Svěcenou vodou pak kropili své příbytky, zahrady i pole. Kromě toho se světí také sůl či zlaté předměty – např. zlatý přívěšek si můžete nechat posvětit, aby přinášel štěstí a zdraví.

Odlévání olova
Podobně jako na Štědrý den se i do tříkrálové vody odlévalo olovo nebo cín. Podle tvaru, který vznikl, se určoval osud. Jestliže kov připomínal nějaký nástroj (např. zbraň, ševcovské kopyto), ukázal tím dívce, za koho se provdá (např. vojáka, ševce).

Tříkrálová koleda a žehnání domu
Nejznámější českou tradicí, která přetrvala dodnes, je koleda a psaní iniciál a letopočtu křídou nad dveře. Mnozí si myslí, že písmena K, M a B označují jména jednotlivých králů, ve skutečnosti jsou však zkratkou latinského nápisu „Christus mansionem benedicat“ – Ať Kristus požehná tomuto domu.

Původně chodili na tříkrálovou koledu kromě dětí i kantoři a duchovní. Ti kropili obydlí svěcenou vodou, vykuřovali kadidlem, psali na dveře zmíněnou zkratku a rozdávali svaté obrázky.

Dodnes děti převlečené za Tři krále v dlouhých bílých košilích a s papírovými korunami (a také se začerněnou tváří třetího krále), chodí dům od domu, zpívají koledy a označují domy svěcenou křídou. Za svou koledu a přání štěstí, zdraví a dlouhých let dostávají odměnu, která v dnešní době často putuje v rámci oficiální sbírky na dobročinné účely.

Reklama

Mohlo by vás zajímat

Celebrity

Hazard nesnáším. Někdy ale neodolám a sázím, přiznává Andrea Kalivodová

Styl

Heřmánek je snadno dostupný přírodní pomocník. Zklidní úzkosti a dokáže zlepšit trávení i pleť

Dům a zahrada

Snadný a účinný trik na odolnou mastnotu v kuchyni. Použijte obyčejný olej