Tykat nebo vykat na pracovišti?

 Ostatní 
09. prosince 2019 10:00 / Hana Jordánová
  0
📷
2 fotografie v galerii
Tykání uvolňuje atmosféru Depositphotos
Snad každý z nás byl aspoň jednou v životě podřízený či nadřízený. Samozřejmě vyjma některých OSVČ, kteří pracují celý život zcela samostatně. Otázka vztahů na pracovišti a s tím spojeného tykání nebo vykání se proto týká téměř všech. Vztahy na pracovišti mohou významně ovlivnit nás samotné i naši práci - ať už pozitivně, nebo negativně.

Jednou kapitolou jsou pracovníci na stejné pracovní úrovni. Zde je tykání jednodušší a v podstatě vychází z již zavedeného modelu na pracovišti. V některých společnostech, a je jich většina, je tykání mezi spolupracovníky samozřejmá věc, tykání všech a všem není tedy nijak výjimečné. Jsou však i společnosti, kde se zásadně udržuje vykání na všech úrovních. Obecně lze říci, že tykání navazuje příjemnější atmosféru, důvěrnější vztahy.

Česká tradice staví na vykání a oslovování příjmením. Mezi blízkými kolegy na pracovišti je zvykem tykání, zahraniční trendy však přinesly vykání a oslovování křestním jménem. V některých firmách naopak upřednostňují tykání napříč všemi manažerskými liniemi.

Tykání se stává nástrojem formování vztahů v týmu. Většina firem má své zvyklosti, které je vhodné respektovat. V opačném případě riskujete vyčlenění z kolektivu. Tykání v rámci týmu může být těžké pro starší pracovníky, kteří byli zvyklí si vykat. Naopak nastoupí-li mladý člověk např. z reklamní agentury do kolektivu, kde si všichni vykají, bude i pro něj těžké zvykat si na vykání. Obecně platí, že chcete-li si s některým kolegou potykat, je vhodné počkat na nějakou neformální příležitost – firemní večírek, služební cesta apod.

Kdo nabízí tykání

Platí klasická pravidla, čili tykání nabízí žena muži a starší mladšímu. Pokud si všichni v týmu tykají, jen vy si s nimi dále vykáte, udržujete si tím odstup a vyčleňujete se ze skupiny. Zda je to dobře, či špatně, je na zvážení kontextu celé situace a s dovolením můžete etiketu i porušit.

Druhou a daleko složitější kapitolou je tykání nadřízený versus podřízený. Tady se pohybujeme na velmi tenkém ledě, protože tykáním nadřízenému může podřízený vidět jako výhodu a možná i omluvu za neplnění daných úkolů. Jednoduše řečeno může této situace zneužívat. Záleží ovšem na morálním kreditu každého jedince, jak tuto situaci pojme. Předpokládejme, že každý nadřízený své podřízené zná do té míry, aby se rozhodl, s kým si potykat a s kým ne.

Tykání nadřízený x podřízený

Jste-li vedoucí pracovník a zvažujete-li tykání s podřízenými, je dobré zamyslet se nad případnými důsledky. Vykání samo o sobě autoritu nezaručí, ale může ji v některých případech významně podpořit. Zároveň si zachováte přiměřený odstup od lidí i od situací. Tykáním se vztahy stávají přátelštějšími, ale současně si pouštíte lidi blíže k tělu. Často si podřízení i více dovolí, hůře se vyslovuje kritika a obtížněji se řeší nepříjemnosti, které oslovený vnímá v osobní rovině. Zároveň však tykáním budujete týmovou atmosféru a sounáležitost s týmem. Mezi vykáním a tykáním je možné zvolit kompromis, vykání a oslovování křestním jménem.

Nabídne-li nadřízený svým podřízeným tykání, měl by zvážit, zda jeho podřízení návrh přijmou. Zda je návrhem potěší nebo spíše přivede do rozpaků. Citlivě by měl zhodnotit situaci, okolnosti, charakter člověka i povahu vztahu. Pozice podřízeného totiž není vůbec jednoduchá, pokud nechce nabídku přijmout. Odmítnutí je nevhodné, nadřízený se může urazit a mohou přijít i nemilé pracovní následky. Taktní odmítnutí může podřízený formulovat s ohledem na úctu a respekt k pozici, kterou nadřízený zastává.

Shrnutí

Nabídka tykání je výrazem přátelství a sympatií. Provází ji stisk ruky nebo lehký polibek. Společensky absolutně nevhodné je si s někým potykat a druhý den mu znovu vykat. Tykání je vždy věcí vzájemné a trvalé dohody.

Tykání nabízí

Základem, ze kterého vychází etiketa při nabídce tykání, je zásada, že tykání vždy nabízí osoba společensky významnější osobě společensky méně významné, tedy:

  • žena muži
  • starší mladšímu
  • nadřízený podřízenému, a to bez ohledu na pohlaví a věk

Na pracovišti najdete jedinou výjimku z pravidel a to, že tykání nabízí nadřízený muž podřízené ženě bez ohledu na věk.

Tip pro ženy
Dotěrného či jinak nepříjemného kolegu si udržíte od těla právě vykáním. O práci snů za socialismu jsme psali zde.

Reklama
Nejčtenější články
Reklama

Mohlo by vás zajímat

Celebrity

Denisa Nesvačilová vytasila svoje dlouhé nohy v pánském časopise, zatímco opilá Vignerová vykasala sukni

Styl

Stres je skutečně vyčerpávající pro mysl i tělo. Poradíme vám, jak se zbavit únavy z něj

Tech

Tenhle malý jaderný reaktor může změnit energetiku. Vyrobí energii pro třistatisícové město