Jaká je úmrtnost na nový koronavirus dle věku a které země je nejohroženější

 Ostatní 
17. března 2020 11:51 / Blanka Štiková
  0   0
📷
6 fotografií v galerii
Někteří jedinci onemocnění přežijí Pixabay
Mezi hlavní příznaky onemocnění COVID-19 patří horečka, která se podle údajů WHO projevuje v 88 % případů. Dalšími nejčastějšími příznaky pak jsou suchý kašel (projev ve 33 %) a dýchavičnost (projev v 18 %). Nevýhodou je, že se bohužel nový koronavirus šíří velmi snadno, a to komplikuje omezení či zastavení jeho šíření.

Někteří jedinci onemocnění přežijí, nákaza koronavirem SARS-CoV-2 však může mít i smrtící následky. V současné době neexistuje proti koronaviru vakcína ani lék. Které věkové kategorie jsou nejzranitelnější a v jakém věku vzniká větší nebezpečí úmrtí?

Jak se virus přenáší?

Infekční onemocnění COVID-19 způsobuje nový koronavirus SARS-CoV-2, jenž se začal šířit v prosinci 2019 z Číny z města Wu-chan. A jak se virus šíří? Koronavirus se může přenášet z člověka na člověka vzduchem pomocí kapének při dýchaní, kýchání, kašli či mluvení, potažmo těsném kontaktu. K přenosu stačí vzdálenost necelé 2 metry od nakažené osoby. To, jak dlouho patogeny přežijí na různých površích, zatím však není známo, proto se obecně doporučuje důsledné mytí rukou atd. Inkubační doba je obvykle mezi 5 až 14 dny. Období nakažlivosti je však zatím neznámé, virus totiž může být vylučován ještě před zjevným onemocněním. V Číně se růst nových případů zpomalil, ve světě se však v současnosti šíření viru naopak zrychluje.

Schopnost vypořádat se s nemocí

Onemocnění COVID-19 zasahuje lidi zcela nerovnoměrně, při boji s novým koronavirem je rozhodující hlavně věk pacienta. Mladí a zdraví lidé se s ním většinou vypořádají snadno, pro starší a oslabené jedince však může být nemoc lehce smrtelná. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) sestavilo statistiku, která ukazuje závažnost průběhu nemoci u nakažených lidí v Evropě virem COVID-19. Z dat vyplývá, že 80 % nakažených mělo jen mírný průběh nemoci, závažný průběh byl vysledován u 14 % lidí a 6 % nakažených prodělalo kritický průběh. Kritický průběh nemoci, jako je zánět plic, byl sledován hlavně u starých a jinak nemocných lidí. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je například u běžné chřipky podíl lidí s vážnými příznaky nižší.

Kdo je nejvíce ohrožen?

Čínské statistiky zveřejněné na stránkách Ourphn.org.au ukazují, jaká je pravděpodobnost úmrtí u nakažených podle věku. S přibývajícím věkem stoupá i riziko úmrtí daného jedince. Zatímco u dětí ve věku 0 – 9 let je dle dat riziko úmrtí pro nakaženého jedince 0 %, pro dospělé ve věku 10 – 39 let je to pak 0,2 %. Ve věkové kategorii 40 – 49 let je riziko úmrtí 0,4 %. Od věku 50 – 59 let již riziko stoupá na 1,3 %, pro věk 60 – 69 je to 3,6 %. Významný nárůst lze sledovat od věku 70 – 79 let, kdy už je riziko úmrtí nakaženého 8 %, pro lidi ve věku nad 80 a více let už je riziko úmrtí děsivých 14,8 %. Závažnost průběhu onemocnění COVID-19 tedy dle dat výrazně roste spolu s věkem. Největší problémy vypořádat se ve zdraví s virem mají tedy staří lidé. Záleží hlavně na věku nakaženého, míra závažnosti onemocnění se pak liší v různých lokalitách.

Kde je nejstarší populace?

O tom, kolik lidí může v jednotlivých zemích na onemocnění COVID-19 zemřít, rozhoduje také to, jak je daná populace stará. To se samozřejmě liší stát od státu. Z dat se ukazuje, že země s větším podílem starších obyvatel v populaci mohou mít s rozšířením koronaviru znatelně větší problémy. Data Eurostatu a OSN odhalily, které země mají nejvyšší podíl obyvatel starších nad 65 let na celkové populaci v daném státě. Dle dat má Japonsko nejstarší populaci na světě, starší občani země tvoří 28,4 %. Na druhém místě je Itálie s podílem 23,3 % starších obyvatel a třetí je Německo s 21,7 %. Následuje Francie (20,8 %), Španělsko (20 %), Česko (19,2 %), USA (16,6 %), Jižní Korea (15,8 %) a Čína (12 %). EU včetně Velké Británie má pro představu v celkové populaci podíl starých obyvatel nad 65 let neuvěřitelných 19,7 %, na celý svět pak pro srovnání připadá podíl 9,3 %. Například Čína i svět si tedy oproti Evropě ohledně podílu starých lidí v populaci stojí mnohem lépe.

Počty nakažených v Číně ku věkovému složení obyvatelstva

Počty nakažených v Číně

Čínské statistiky zveřejněné na stránkách Ourphn.org.au ukazují počty nakažených koronavirem v populaci Číny podle věkových kategorií. U dětí ve věku 0 – 9 let byl výskyt nákazy 0,9 %, u mladých ve věku 10 – 19 let pak 1,2 %. V následujících kategoriích se již počty nakažených výrazně zvyšovaly. 8,1 % tvořili nakažení ve věku 20 - 29 let, 17 % bylo lidem ve věku 30 - 39 let, 19,2 % bylo 40 - 49 let a 22,4 % bylo 50 - 59 let. Poté zase počet nakažených mírně klesal. Od věku 60 - 69 let bylo nakažených 19,2 %, od 70 - 79 let to bylo 8,8 % a nad 80 let tvořili nakažení jen 3,2 %. Největší podíl nakažených je tedy ve věkovém rozmezí od 20 do 69 roku. Z předchozích dat je však zřejmé, že závažnost průběhu onemocnění COVID-19 znatelně roste s věkem.

Složení obyvatelstva Číny podle věku

Ohledně počtů nakažených v Číně je však nutné brát v potaz také podíl jednotlivých věkových kategorií v populaci, jde totiž o zemi s jen 12% podílem starších obyvatel 65 let. Data ohledně věkových kategoriích zveřejnila WHO. Věková kategorie 0 – 9 let je v čínské populaci zastoupena 12 %, věk 10 – 19 let pak tvoří 11 % populace, ve věku 20 - 29 let je 13 %, ve věku 30 - 39 let je 15 %, ve věku 40 - 49 let je taktéž 15 % a ve věku 50 - 59 let totéž 15 %. Ve věku 60 - 69 let je jen 10 % populace Číny, ve věku 70 - 79 let jsou jen 4 % populace a věk nad 80 let má v populaci jen 1 %. Díky malému zastoupení starých lidí v populaci by tedy v Číně neměl být v poměru na počet celé populace tak vysoký počet úmrtí jako třeba v Evropě, kde je zastoupení starých lidí v populaci výrazně vyšší a počet obyvatel států výrazně menší.

Jak je to s úmrtností a smrtností?

Vysvětlení pojmů

Nejprve je důležité objasnit pojmy jako smrtnost a úmrtnost, které jsou statistickými údaji, které popisují pravděpodobnost úmrtí. Smrtnost (letalita) udává podíl počtu mrtvých na počtu nakažených, jde tedy o pravděpodobnost úmrtí už nakaženého člověka. Smrtnost je ovlivňována nejen věkem, ale také třeba možností a dostupností léčby či dalšími onemocněními jedince. Na smrtnost má ale také mírný vliv pohlaví nakaženého, podle dat jsou u Covid-19 o něco více ohroženi muži (2,8 %) než ženy (1,7 %). Oproti tomu úmrtnost (mortalita) uvádí podíl počtu mrtvých v celkové populaci, zde jde o obecnou pravděpodobnost, že jakýkoliv člověk zemře na koronavirus. Údaje o smrtnosti jsou ovlivněny kvalitou statistik počtu nemocných a metodika pro úřední čísla vydávaná Národní zdravotní komisí (NHC) se mění.

Úmrtnost

Podle WHO je podle posledních statistik úmrtnost v rámci globální koronavirové nákazy cca 3,4 %, to je výrazně vyšší číslo oproti původním předběžným odhadům, které byly kolem 2 %. Například u klasické sezónní chřipky je úmrtnost pod 1 %. WHO dále uvedla, že regionálně se úmrtnost pohybuje od 0,7 % do 4 % v závislosti na vyspělosti zdravotnického systému v té dané oblasti. Podle WHO zatím u nového koronaviru nejsou přesně známé potřebné informace o jeho fungování, šíření, léčbě a zároveň prý ani není plně rozuměno úmrtnosti. Koronavir COVID-19 je prý v mnoha ohledech unikátní virus s některými jedinečnými vlastnostmi, jedna z mála zřejmých věcí je ale například ta, že používáním silných prostředků se daří nákazu omezit.

Smrtnost

Ve studii čínských vědců z února 2020 byla vypočítána úmrtnost na nemoc Covid-19 v Číně na 2,3 %. Toto číslo je sice významně nižší než například u epidemií SARS či MERS, oproti klasické sezonní chřipce je to však asi 20x více. Podle odborníků se však může míra úmrtnosti v následujícím období ještě měnit. Aktuálně uváděná míra úmrtnosti v Číně prý může být nadhodnocená, neboť případů nákazy může být v Číně mnohem více, než úřady uvedly. Přesný podíl globální smrtnosti ještě není znám, ale smrtnost COVID-19 může být více než 1 %, to znamená, že by byl například vyšší než u sezonní chřipky. Smrtnost v Číně je podle údajů WHO 3,4 %. Dále čtěte: Pitvy ukázaly, co přesně udělá koronavirus s plícemi.

Reklama

Mohlo by vás zajímat

Celebrity

Paris Hilton se bude za pár dní vdávat. Svatební hostina bude na dědečkově panství

Styl

Mnoho lidí si stále neumí umýt ruce. Přitom na správném postupu teď záleží více než kdy jindy

Dům a zahrada

Zazimování levandule. Pozor si dejte hlavně na stonky

Zavřít reklamu