Zvýšená hygienická opatření na pracovišti. Antibakteriální dezinfekce není vhodná

 Ostatní 
21. března 2020 09:34 / Marie Popelková
  3
📷
4 fotografie v galerii
Koronaviru je nutné podřídit i úklid kanceláří Depositphotos
I když část firem a institucí nařídila svým zaměstnancům práci z domu, je tu stále velká část profesí, kde je nutné na pracoviště docházet každý den. I zde by ale měli lidé dodržovat určitá mimořádná opatření, která pomohou zabránit šíření koronaviru.

Lidé jsou dobře informováni o tom, jak si dezinfikovat ruce, jak používat roušky či jak si důkladně vygruntovat domácnost. O tom, jak eliminovat šíření koronaviru v kancelářských budovách a na dalších pracovištích, už se ale moc nemluví. Podle české společnosti, která se specializuje na facility management ve stovkách budov po celé ČR, i zde hrají klíčovou roli zvýšená hygienická opatření, správně prováděný úklid a vhodně zvolená dezinfekce společných prostor, stejně tak vhodná opatření týkající se vzduchotechniky, zejména výměna filtrů.

Provětrávání budov podle odborníků nemá většího efektu. "Naopak v případě většího proudění vzduchu skrz celou budovu může docházet ke snížení relativní vlhkosti vzduchu, což zvyšuje šanci přenosu infekcí a proudění vzduchu samotného zase unášení patogenů na větší vzdálenost," podotkl Radek Škrabal, provozní ředitel společnosti, která se zabývá bezpečností, údržbou, energetikou a úklidem nemovitostí. A jaká dodatečná hygienická opatření v oblasti úklidu doporučuje?

Antibakteriální dezinfekce není vhodná

Na pracovištích by se v těchto chvílích měla zvýšit frekvence četností úklidu v prostorách s vyšší kumulací osob. Dále je vhodné využívat chemické čisticí prostředky na chlorové bázi, v dostatečném dávkování dle pokynů výrobce, které jsou vždy uvedeny na zadní straně etikety.

Vhodná je také dezinfekce ploch, kde dochází k častému kontaktu plocha/ruce. Jedná se zejména o tlačítka výtahů, kliky dveří, madla eskalátorů atp. Tuto dezinfekci je vhodné provádět minimálně 3x v denním režimu a jednou v době generálního (nočního) úklidu.

Chemie určená k dezinfekci by měla být virucidní. Jedná se zejména o dezinfekce na alkoholové nebo chlorové bázi. Antibakteriální dezinfekce není dostatečně účinná a tedy není vhodná. Virucidní dezinfekce je na etiketě vždy jasně označena, rovněž jsou na etiketě uvedené časy působení a návod, jak ji správně ředit. Obojí je dobré maximálně dodržet – zvyšuje se tak efektivita prováděného dezinfikování.

V případě jídelny či jiných prostor, kde dochází ke kontaktu s jídlem, je nutné provést dezinfekci několikrát v průběhu dne, při použití virucidní dezifnekce, která je bez vůně. Je nutné dodržet návod na použití a správně ošetřit vydezinfikovanou plochu, aby nedošlo k přenosu na jídlo.

Toalety vyžadují zvláštní péči

Prostor toalet, mísy, pisoáry, umyvadla a jiné kontaktní plochy je potřeba dezinfikovat alespoň 4x denně, u koncentrace budov a pracovišť s velkým počtem osob pak každé dvě hodiny. K dezinfekci rukou jsou vhodné dezinfekce na alkoholové bázi (roztok nebo gel) s bezkontaktním dávkováním. Aplikátory rozmístěte na všechny toalety, před vstupy do jídelen a ke vstupům do budovy. Dále je možné využít dezinfekční mýdla, případně mýdla s dezinfekční přísadou. Antibakteriální mýdla nejsou proti virům účinná.

Nezapomeňte na filtry ve vzduchotechnice

Filtrační vložky do vzduchotechniky případně FCU systémů doporučují odborníci měnit z preventivních důvodů, jestliže byly do vzduchotechniky resp. FCU osazeny před třemi měsíci a déle. Vzhledem ke stavu filtračního materiálu, který bývá zanesený jemným prachem již po zmiňovaných třech měsících, čímž i klesá jeho účinnost, dochází vlivem tlaku vzduchu k pronikání drobných prachových částeček skrz filtrační materiál. Na těchto částečkách mohou ulpívat choroboplodné zárodky bakterií, plísní a virů. V případě četnější výměny může docházet k eliminování tohoto jevu.

Účinnější filtry nejsou potřeba

Výměna filtračních tříd ve vzduchotechnikách oproti výrobcem určeným není vhodná. Filtrační materiál s vyšší odlučivostí je ve vzduchotechnikách tomu navržených osazován až za upravený, tedy předfiltrovaný vzduch. V případě osazení těchto filtračních vložek do standardních vzduchotechnických jednotek se tyto filtry zanášejí během několika málo dní nepropustnou vrstvou prachových částeček a dochází k jejich destrukci. Lepší je dočasně častěji měnit filtrační vložky.

Pokud jednotky vzduchotechniky umožňují vypnutí přimíchávání odpadního vzduchu do vzduchu čerstvého, je dobré k tomuto kroku přistoupit. Znamená to však zvýšené náklady na vytápění. Standardně se u vzduchotechnických jednotek takto navržených přimíchává poměrné množství odpadního vzduchu do vzduchu čerstvého tak, aby se eliminovaly tepelné ztráty při ohřevu vzduchu nasávaného z venkovních prostor.

Rekuperátory není třeba odstavovat

Rotační ani křížové rekuperátory není třeba odstavovat. U křížových rekuperátorů, pokud jsou osazeny obtokem, tento doporučují odborníci zavřít. Jinak by zásadním způsobem nemělo docházet k mísení odpadního s přívodním vzduchem.

Co se týká provětrávání budovy přirozeně a vypnutí nucené výměny vzduchu, nemá prý toto řešení větší efekt. Naopak v případě většího proudění vzduchu skrz celou budovu může docházet ke snížení relativní vlhkosti vzduchu, což zvyšuje šanci přenosu infekcí a proudění vzduchu samotného zase unášení patogenů na větší vzdálenost.

Správná teplota a vlhkost vzduchu

U vzduchotechnických systémů, které jsou vybaveny zvlhčením vzduchu, je vhodné toto zařízení zapnout a udržovat vnitřní prostředí budovy při 22 °C a relativní vlhkosti vzduchu kolem 55% nasycenosti. Tyto podmínky jsou dle studií nejméně vhodné pro množení a přenos bakterií a virů. Ideální je také preventivně dezinfikovat FCU a vnitřní klimatizační jednotky vhodnou dezinfekcí.

Vedle těchto opatření je samozřejmě v současné situaci nejdůležitější minimalizovat mezilidský kontakt, nosit ochranné prostředky a dodržovat další nařízení státní správy. O tom, že i koronavirus s sebou přináší některá pozitiva, jsme psali zde.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás zajímat

Celebrity

Olga Lounová se raduje z narození dcery. Z placenty si dokonce nechala zhotovit několik produktů

Styl

Friluftsliv je další skandinávská tradice, která zlepšuje psychickou pohodu během podzimu a zimy. Dokáže...

Dům a zahrada

Nezanedbejte říjnové práce na zahradě: Sázejte, uskladňujte a mulčujte