Koktavost patří k nejtěžším poruchám komunikace. Včasná terapie ji může zmírnit nebo úplně odstranit

 Děti 
24. února 2020 09:18 / Hana Jordánová
  0
📷
4 fotografie v galerii
Při prvních náznacích koktání ihned navštivte logopeda Depositphotos
Koktavost je jedna z nejtěžších poruch komunikace. Prokázané ovšem je, že včasná terapie v dětství může tuto vadu řeči zmírnit nebo úplně odstranit. Některé dítě může mluvit plynule, a začne zadrhávat nebo koktat ze dne na den, jinému se potíže s řečí postupně zhoršují.

Koktavost je řečová porucha, při které je plynulost řeči neúmyslně přerušována opakováním jednotlivých slabik či částí slov nebo jejich nechtěným prodlužováním. Řeč je v některých případech proložena neúmyslnými pauzami, kdy koktavý člověk není schopen vydat žádný zvuk (tzv. řečové bloky). Lidé, kteří koktají, vědí, co chtějí říct.  Přesto navzdory všemu svému úsilí nejsou schopni plynule a bez námahy promluvit. Všeobecně vžitá představa, že koktavost se vyznačuje pouze rychlým opakováním několika slabik, není tedy pravdivá. Důležité je začít tento problém řešit při prvních náznacích.

Varovné příznaky koktavosti

 • mnohočetné opakování prvních hlásek, slabik, částí slov
 • změny ve výšce hlasu (s opakováním začátků slov výška i hlasitost hlasu stoupá)
 • křečovité napětí ve tváři, na krku i hrudi
 • různé pohyby rukou, nohou i celého těla
 • nekontrolovatelný pohyb rtů a jazyka

 • vkládání nepatřičných slov i vět do plynulé řeči
 • prodlužování hlásek nebo napínání hlasu
 • viditelný zápas s řečí, vyhýbání se určitým slovům či hláskám
 • potíže s pravidelným dýcháním při mluvení

Vyhledejte včas pomoc

Kolem třetího roku věku se začíná bohatě rozvíjet slovník dětí a zde mohou právě vznikat první potíže s plynulostí řeči. Většina dětských lékařů tyto první varovné signály přehlíží a vedou rodiče k tomu, aby se neznepokojovali, že se nic neděje. Z hlediska logopedického je dobré se i těmito signály zabývat a nastávající potíže s logopedem řešit.

Co vlastně koktavost způsobuje, se dodnes nepodařilo přesně určit. Zřejmě se jedná o kombinaci více faktorů, dědičností počínaje, různými vnějšími podmínkami konče. Někdy může být spouštějícím momentem smutná, nebo i radostná událost. Proto není ani tak důležitá příčina, ale to, co koktavost u dítěte může udržovat či zhoršovat.

Na koktání bohužel žádná univerzální metoda neexistuje. Každopádně pokud máte doma dítě, které zadrhává, neodkládejte dlouho návštěvu logopeda a začněte s ní bojovat co nejdříve. Dobrá zpráva je, že až osmdesát procent dětí začne do sedmi let mluvit plynule.

Co pomáhá při koktavosti dítěte

 • Pokuste se o klidné domácí prostředí.
 • Mějte trpělivost a nepopohánějte potomka v řeči ani ho neokřikujte.
 • Mluvte s dítětem pomaleji a klidně, nezahrnujte ho velkým počtem otázek.
 • Nedokončujte za něj věty ani myšlenky.
 • Během práce s dítětem nebo při jídle vypněte všechny rušivé přístroje.
 • Když na vás dítě mluví, věnujte mu plnou pozornost.
 • Nenechte nikoho z příbuzných či známých, aby vaše dítě v řeči přerušovali.
 • Snažte se obohacovat slovní zásobu dítěte a jeho komunikační dovednosti.
 • Pozitivně potomka motivujte a vysvětlete mu, že každý má nějaké potíže.
 • Mluvte s dítětem o stresových situacích a pomozte mu je zvládnout.
 • Podporujte sebevědomí dítěte.

Nepřipomínejte dětem, že koktají

Důležité je nepřipomínat dětem, že koktají. Rodiče často dělají chybu, že dítě opravují, dokončují za něj věty nebo chtějí, aby větu opakovaně řeklo správně. Jistěže mu chtějí rodiče pomoci, ale dítě si musí prožít, že má čas. Dospělí většinou spěchají, dítě se zasekne a ten pocit, že vše musí říct rychle, mu ještě víc znemožní se vyjádřit.

Šikana

Koktavost u dětí může vést i k šikaně v dětském kolektivu a věřte, že děti umějí být v těchto případech neuvěřitelně kruté. Mnohé z koktajících se pak snaží vyhýbat se mluvení na veřejnosti nebo se snaží záměrně nepoužívat taková slova, u kterých předpokládají vznik řečového bloku. Toto vyhýbavé chování ale vede často k uzavření se do sebe, úzkosti, stresu, hanbě a pocitu „ztráty kontroly“ během mluvení. Pro koktající dítě může jeho řečová porucha představovat závažný psychologický a emocionální problém. Dostavují se tiky, třes rtů či pohazování hlavou. Nenechte proto problém svého dítěte zajít až tak daleko. Šikana dokáže na dítěti zanechat doživotní následky.

Koktavost neznamená v podstatě problém s fyziologickou produkcí řeči ani s převáděním myšlenek do mluvené podoby. Pokud odhlédneme od jejich řečových problémů, jsou lidé postižení koktavostí z klinického hlediska „normální“. U koktavých lidí také nebyla zjištěna nižší inteligence než u zbytku populace. Terapie u dětí je zaměřena na prostředí v rodině a bezprostřední okolí dítěte, nepřetěžování, stabilitu režimu dne, tempo, rytmus, melodii hlasu.

Když vaše dítě koktá, hlavně nezoufejte. Pomáhejte mu, a pokud nejde koktavost zlomit, naučte je s ní žít. Věřte, že naděje na zlepšení umírá poslední a dosavadní způsoby terapií jsou poměrně úspěšné. Nevzdávejte se a vězte, že tímto problémem trpěli lidé od nepaměti, zmiňovali se o ní už Hippokrates či Aristoteles. Mnoho slavných lidí koktalo, například Winston Churchill, Charles Darwin a další, a přesto vstoupili do dějin. Co mimo jiné může koktání způsobit, čtěte zde

Reklama
Reklama

Mohlo by vás zajímat

Celebrity

Móda a kultura: Jak kulturní rozmanitost ovlivňuje módní trendy?

Styl

Stylová města Itálie, která stojí za návštěvu

Tech

8 mýtů o hybridech, které vám brání vytěžit z tohoto pohonu maximum